Eghammer ord&toner

www.eghammer.se
0760-595698
eghammer@eghammer.se

föreställning

Skrivcoach

Om du har ett litterärt projekt på gång hjälper jag dig gärna i processen. Jag har en gedigen utbildning i kreativt skrivande från både Linnéuniversitetet och Nordiska folkhögskolan i Kungälv samt av skapandet av egna böcker. Dina behov avgör vad du vill att jag ska titta på och vilken typ av respons du vill ha på väg mot ett färdigt manus. Som exempel kan jag titta på synopsis, dramaturgi, gestaltning, att förtäta din text, grammatik och stil (t ex tempusanvändning), berättarperspektiv …

Kontakta mig för ett passande upplägg och prisförslag. Skrivcoachning kan med fördel ske på distans med hjälp av mejl och telefon.

Framöver kommer jag arrangera helgkurser i skrivande.